Monologiques, 2

MONOLOGIQUES, opus 2


Mode Ptejiu
Ieh uieh awo uawo
Mode Iuntal
Hei eha wou owa
Mode Iuptaj
Iehawou
Hei eha wou owa
Mode Oaeiyu
Aoa aou uaow a u
Mode Paejyu
Hei eha wou owa
Mode Uoaeiy
A a wah e h eha
Hei eha wou owa
Uowaei ieawouowaeieaeawou
Mode Upaejy
Hei eha wou owa

Instruments harmoniques : Magis Optis

© Magis Optis, 2015.


Iehawou